Regulamin serwisu SetStyle

Regulamin – niniejszy regulamin;
Portal – portal społecznościowy SetStyle;
Użytkownik – osoba korzystająca z usług Portalu;
Usługa – Usługa Portalu polegająca na umożliwieniu tworzenia strojów z ubrań, komentowania innych strojów, wysyłania wiadomości do innych Użytkowników, dodawania produktów, strójów lub innych Użytkowników do ulubionych.

1. Użytkownik zobowiązany jest do nie działania na niekorzyść innych Użytkowników oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zaburzających lub mogących zaburzyć funkcjonowanie Portalu (w tym zabronione jest umieszczanie komentarzy lub wysyłanie wiadomości niezgodnych z netykietą).

2. Ogólne zasady dodawania strojów do Portalu:
Nie będą akceptowane/publikowane stroje lub lub komentarze, które są:

 • niedokończone,
 • bez istotnej treści,
 • nie różniące się istotnie od strojów już dodanych do Portalu,
 • w języku obcym, nie związane z Polską,
 • łamiące prawo,
 • łamiące dobre obyczaje - zdaniem Administratora Portalu,
 • wykorzystujące nieuczciwe techniki marketingowe (np. spam w komentarzach lub opisie stroju).

3. Wymagania dotyczące udziału w Konkursach:

 • Profil Użytkownika musi być w pełni uzupełniony i zawierać prawdziwe zdjęcie (nie będą akceptowane profile ze zdjęciem innej osoby lub ogólnie dostępnym zdjęciem) oraz uzupełniony wywiad z Użytkownikiem.
 • Do Konkursu można zgłaszać wiele strojów z jednego profilu.
 • Portal nie przyjmuje duplikacji strojów, w celu uniknięcia duplikatów.
 • Przy tworzeniu rankingu zwycięzkich strojów brane są pod uwagę takie czynniki jak ogólna estetyka, koncepcja stroju, a także popularność stroju (dlatego warto polecać go znajomym za pośrednictwem Facebooka, Twittera, Pinteresta i Google+ lub umieszczać odnośniki do stroju na własnym blogu.), liczba polubień stroju oraz komentarzy pod strojem.

4. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany dodanego przez Użytkownika tytułu i opisu stroju oraz kategorii stroju (w celu np. poprawy literówek).

5. Administrator Portalu podejmuje samodzielną decyzję w sprawie akceptacji lub nie danego stroju lub komentarza; dotyczy to strojów i komantarzy dodanych do Portalu przez Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami Regulaminu.

7. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu lub innych działań na szkodę Portalu, Administrator Portalu ma prawo zmodyfikować lub usunąć z profil Użytkownika, strój lub komentarz Użytkownika bez podania przyczyny.

8. Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.